Sastanak o prevenciji maloljetničke delikvencije

U prostorijama Gradske uprave Zenica  održan  redovan sastanak   Multidisciplinarnog tima za prevenciju maloljetničke delikvencije koji u  Gradu Zenica funkcionira  u okviru projekta “Pravda za svako dijete”. Multidisciplinarni tim je predvodio v.d. Gradonačelnik  Selver Keleštura. Na sastanku su prezentirane  aktivnosti  na provedbi Akcionog plana za 2016. godinu. Zenica je ovom prilikom od strane  partnera Biroa za ljudska prava istaknuta kao primjer dobre prakse  u realizaciji zadataka iz Akcionog plana i primjeni alternativnih mjere na prevenciji  maloljetničkog prestupništva.
Projekt  “Pravda za svako dijete” implementira se u saradnji sa Biroom za ljudska prava iz Tuzle uz podršku Vlade Švicarske i  Švedske  agencije za razvoj SIDA, te nadležnim  resornim ministarstvima i institucijama.Cilj projekta je zaštita djece izložene riziku i djece u kontaktu sa pravosudnim sistemom u BiH. Učesnici u projektu nastavljaju pružati podršku  jačanju sistema zaštite  djece u sukobu  i  kontaktu sa zakonom.Poseban fokus je na podršci primjene alternativnih mjera i prevenciji maloljetničkog prestupništva.
I ovom prilikom  stavljen je akcenat na prevenciju, prije svega u osnovnim i srednjim školama  te još boljoj saradnji  sa Centrom za socijalni rad .Takođe, predloženo je da se sa organizacijama iz NVO nastave projekti koji imaju za cilj  kvalitetnu organizaciju i korištenje  slobodnog vremena  djece školskog uzrasta kroz bavljenje sportom i drugim aktivnostima.    (zenica.ba)

Share