Sastanak o prevenciji korupcije na lokalnom nivou

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini priredila je danas u Zenici regionalni sastanak o reformskim prioritetima i prevenciji korupcije na lokalnom nivou.

I ovoga puta je ukazano da se samo sistemskim pristupom mogu očekivati bolji rezultati u borbi protiv korupcije.

Cilj sastanka je, prema riječima Dauta Bajramovića,programskog službenika Terenskog ureda OSCE-a u Travniku, razgovarati o unapređenju saradnje radi efikasnijeg provođenja reformi na lokalnom nivou,te izazovima u provedbi akcionog plana za borbu protiv korupcije i načinima prevazilaženja mogućih prepreka. U općinama,kako kaže, postoji interes.

Sastanak je okupio predstavnike općina,Tima za borbu protiv korupcije Vlade Zeničko dobojskog kantona i Saveza općina i gradova Federacije BiH,te predstavnike koalicija za borbu protiv mržnje iz Zavidovića i Zenice.Upravo Savez općina i gradova odranije ima formiranu Radnu grupu za ovu problematiku,ističe Azreta Grebović,sekretarica općinskog vijeća Ilidža.

Vlada ZDK je usvojila više dokumenata koji se odnose na borbu protiv korupcije. Član Tima Vlade ZDK, prof. Dr. Dževad Zečić podsjeća da je sa nevladinim organizacijama potpisan i sporazum o saradnji,te da je predviđen sektorski pristup. Suština cijelog posla je da se uredi sistem,odnosno usklade zakoni na nižem sa onima na višem nivou i otklone mogućnosti korupcije u većem obimu,kazao je Zečić.      (Š.B.)

 

Share