Sastanak o pitanjima mladih

U organizaciji komisije za mlade Skupštine ZDK održan je sastanak sa predstavnicima nadležnih općinskih i gradskih komisija koja se bave pitanjima mladih na temu „Analiziranje stanja i položaja mladih na području kantona“.Sastanku su prisustvovali premijer vlade i ministar obrazovanja ,nauke kulture i sporta ,Miralem Galijašević i Mensur Sinanović ,te predstavnici općinskih vijeća mladih.Ovom prilikom je naglašeno da mladi ne mogu biti zadovoljni svojim položajem u društvu ,te da aktuelna vlast mora što hitnije djelovati na planu otvaranja novih radnih mjesta ili će uslijediti još masovnije iseljavanje mladih.  (R.Š.)

Share