Sastanak o okolinskim dozvolama

U sjedištu Gradske uprave Zenica održan je (srijeda,27.05.) radni sastanak na kome se razgovaralo o izdavanju obnovljene okolinske dozvole za pogon i postrojenja Departmenta Čeličane, koje čine pogoni BOF konvertorske čeličane i postrojenje EAF 100-tona elektrolučne peći. Sastanku, koga je predvodio Gradonačelnik Zenice Husejin Smajlović, prisustvovali su predstavnici Federalnog ministarstva za okoliš i i turizam, Komisije za praćenje zaštite okoliša Grada Zenica, „ArcelorMittala“ i predstavnica Federalne inspekcije. Također, na poziv Gradonačelnika sastanku su prisustvovali i predsjednci klubova političkih stranaka koje participiraju u Gradskom Vijeću, Eko- foruma i predstavnici Koordinacionog tijela mjesnih zajednica: Banlozi, Podbrežje, Donja Gračanica, Donja Vraca, Gradišće, Podbrežje, Ričice, Tetovo i Zmajevac.
Razgovaralo se o Nacrtu Rješenja za izdavanje okolinke dozvole sa mjerama koje imaju za cilj postupno smanjivanje zagađenosti zraka, vode i tla u Zenici.
Mladen Rudež, predstavnik Federalnog ministarstva za okoliš i turizam, koordinator u postupku, potvrdio je da su planirane mjere za smanjenje zagađenosti iz prethodne okolinske dozvole 80 posto provedene. Zaključeno je da okolinska dozvola mora biti usklađena sa zakonima koji uređuju ovu oblast, te da će prijedlozi i sugestije dati na ovom sastanku( koji su realni, provodivi i u skladu sa zakonskim rješenjima) doprinijeti izradi konačnog teksta okolinske dozvole. Rješenje kojim se izdaje okolinska dozvola stavit će se na uvid javnosti sa rokom za dostavljanje primjedbi i prijedloga koji će biti uzeti u obzir kod utrvrđivanja prijedloga Rješenja.   (zenica.ba)

 

foto:arhiva-rtvze

Share