Sastanak o borbi protiv terorizma

Terorizam kao realna prijetnja postao je jedan od najvećih sigurnosnih problema današnjice, a pred agencijama koje se brinu za sigurnost društva ali i društvu u cjelini brojni su izazovi i nedoumice kako se efikasno suprostaviti i boriti protiv terorizma. Globalni problemi trebali bi da se rješavaju na globalnoj razini međutim u ovom slučaju bitna je uloga i lokalnih zajednica, ocjena je učesnika konferencije koja je danas na temu prevencije i borbe protiv mržnje i nasilnog ekstremizma održana u Zenici.Misija OSCE-a u našoj zemlji bila je organizator konsultativnog sastanka na kojoj su predstavnici civilnog društva i institucija nekoliko općina i gradova diskutovali o Strategiji Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma. U njenoj izradi aktivno je sudjelovao i OSCE koji po riječima Samira Bašića pridaje najveći mogući značaj borbi protiv terorizma i svojim iskustvima i znanjem želi pomoći i domaćim vlastima.Cilj sastanka je ističe Bašić da predstavnici civilnog društva, lokalnih vlasti i policije daju svoj doprinos u razvoju akcionog plana u borbi protiv terorizma, a njihova uloga u borbi protiv ovog globalnog proglema također bitna.Stručna savjetnica u borbi protiv terorizma u Ministarstvu sigurnosti BiH,Lejla Čopelj kaže da je namjera Ministarstva,da Strategiju usvojenu u junu ove godine na jednostavan način približi lokalnoj zajednici i izaći iz okvira i formi koje se primjenjuju kod provedbi ovakvih dokumenata.Danas je najavljena i mogućnost uspostavljanja širokog foruma za dijalog o sprječavanju mržnje, reakcijama zajednica na incidenta kao i načinima borbe protiv nasilnog ekstremizma koji bi uključivao sve segmente društva.   (S.H.)

Share