Saradnjom rješavati probleme ArcelorMittal-a

Obraćajući se predstavnicima medija na specijalnoj konferenciji za novinare danas u Banjaluci, generalni direktori kompanija ArcelorMittal Prijedor i ArcelorMittal Zenica potvrdili su da se suočavaju sa velikim izazovoma, od onih na globalnom nivou do lokalnih.Imajući u vidu značajan pad cijena čelika i željezne rude u posljednjih nekoliko mjeseci, kao i zahtjev za plaćanje neosnovanog poreza koji su izdale vlasti, obje kompanije suočavaju se sa značajnim izazovima, ali oni vjeruju da se ti izazovi mogu prevazići efikasnim dijalogom sa svim interesnim stranama. Tokom konferencije, obje kompanije istakle su svoju važnu i vitalnu ulogu u razvoju obje privrede i zajednice, kako u Republici Srpskoj tako i u Federaciji BiH, ističući da 3.250 direktnih i oko 10.000 indirektnih radnih mjesta od obje kompanije. ArcelorMittal kompanije u BiH takođe doprinose umnogome javnim budžetima oba entiteta kroz plaćanje poreza i drugih obaveza.„Kompanija ArcelorMittal posluje u Zenici i Prijedoru 11 godina. Do danas, investirali smo preko 385 miliona BAM i platili preko 700 miliona BAM na ime plata, poreza i doprinosa. Preko 600 lokalnih kompanija ima koristi od poslovanja sa nama,“ rekao je g. Mladen Jelača, generalni direktor komapnije ArcelorMitta Prijedor. „Zenica je tradicionalno najveći klijent Prijedora. Imajući u vidu postojeći trend niske cijene željezne rude, što čini da izvoz prijedorske rude bude neisplativ, Zenica će biti jedini održivi klijent, ukoliko cijene ostanu niske.“ Gospodin Jelača je rekao da je nedavni nalaz Poreske uprave u vezi sa kompanijom ArcelorMittal Prijedor zasnovan na pogrešnoj primjeni pravila koja se tiču transfernih cijena po kojima Zenica plaća željeznu rudu iz Prijedora.  „Metodologija koja se koristi za određivanje transfernih cijena, zasniva se na međunarodnim standardima, smjernicama datim od strane Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i lokalnom zakonodavstvu. Nažalost, Poreska urava Republike Srpske nije prihvatila niti primjenila ove standarde, smjernice ni zakone, kako bi donijela zaključak u vezi sa tranfernim cijenama u Prijedoru. Cijena koju su nadležni organi koristili u svojoj procjeni poreskog dugovanja ne oslikava tržišnu realnost i komercijalno je neprihvatljiva, kako za Zenicu tako i za bilo kog drugog kupca,” dodao je g. Jelača. Kompanija je ponovila svoju namjeru da ospori ovaj nalaz na sudu, dodajući sa su nezavisni eksperti potvrdili da je pozicija kompanije ArcelorMittal Prijedor po ovom pitanju ispravna. „Uvjereni smo da ćemo činjenicama dokazati svoj slučaj. Ali moramo biti veoma jasni u poruci da će budućnost rudnika biti upitna ukoliko budemo primorani da platimo ovaj pogrešno procijenjeni porez,“ zaključio je g. Jelača.  Govoreći o proizvodnji čelika u Zenici, generalni direktor kompanije ArcelorMittal Zenica g. Bidžu Nair potvrdio je da trenutno 100% željezne rude koju koriste potiče iz Prijedora. Elektrolučna peć koja koristi staro željezo mogla bi biti alternativa integralnoj proizvodnji. Međutim, štetni uticaj koju bi ovaj prelaz mogao imati na obje proizvodnje, njihove zaposlene, lokalne zajednice i zemlju, razlog je zbog kog ovaj model trenutno ne razmatramo.  Takođe, rekao je da se kompanija suočava sa tržišnim uslovima punim izazova koje je uzrokovala prekomjerna proizvodnja čelika u Kini, kao i rekordne količine izvezenog čelika iz te zemlje. Kao odgovor na situaciju, kompanija preduzima korake kako bi značajno smanjila troškove.  Gospodin Nair je zaključio: „Uprkos ozbiljnim globalnim i lokalnim izazovima sa kojima se zajedno suočavamo, kompanija ArcelorMittal želi da bude dio budućnosti Bosne i Hercegovine i naša poruka danas je da vjerujemo da se izazovi mogu prevazići ukoliko sve interesne grupe budu zajedno sarađivale.“   (ArcelorMittal Zenica)

 

amz bl b

Share