Nastavak sanacije objekata na ugroženim područjima

Federalni fond za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće do sada je na području Zeničko- dobojskog kantona utrošio 5,5 milona maraka, od ukupno 14 miliona, koliko je primio donacija. Kako dalje djelovati usaglašeno sa Vladom Zeničko- dobojskog kantona i UNDP-om bila je tema današnjih razgovora direktora ovog Fonda Jasmina Jaganjca sa kantonalnim premijerom Miralemom Galijaševićem i resornim ministrom. Iz Kantonalnog budžeta teško da se može računati na bilo kakvu pomoć nastradalim područjima, ali je zato uloga Fonda bila veoma značajna pa podržavamo produženje odluke o punjenu Fonda i želimo nastavak saradnje, kazao je premijer Galijašević. Prioritet je nastavak izgradnje i sanacije stambenih objekata, a potom i obnova infrastrukture i sanacija klizišta u Zenici, Žepču, Varešu, Maglaju i Doboj Jugu.  (S.G.)

Share