Sanacija oštećenih ploča u Titovoj ulici

Mada je nedavno Javno preduzeće „Gradsko groblje“ završilo radove na sanaciji Titove ulice ,ponovo su evidentirana oštećenja ploča koja su nastala zbog kretanja motornih vozila.Sa druge strane ,postavljanjem betonskih blokova i onemogućavanjem saobraćaja u dijelu ulice Huseina Kulenovića kod robne kuće Zeničanka ,stvoreni su preduslovi za početak sanacije ovog dijela pješačke zone.Za nedavno završene radove utrošeno je 8 500 konvertibilnih maraka.Prema riječima rukovodioca opštih ,pravnih i ekonomskih poslova u javnom preduzeću „Gradsko groblje“ ,Senaida Okana ,ova firma godinama je zadužena za održavanje Titove ulice.Problem predstavlja činjenica što ubrzo po završetku sanacije dolazi do oštećenja ploča ,prije svega zbog odvijanja saobraćaja ,a dijelom i zbog toga što nije moguće obezbijediti da sanirani dijelovi budu bez opterećenja u periodu od 72 sata.Do sada je sanacija ,tj.zamjena oštećenih i polomljenih ploča u Titovoj ulici vršena 5 puta.Oštećenja su vidljiva i na dijelu ulice Mehmedalije Tarabara i Huseina Kulenovića ,koje su korištene kao alternativne saobraćajnice u toku izgradnje dijela glavne gradske magistrale.Kako su nedavno postavljanji betonski blokovi kod robne kuće Zeničanka i onemogućeno odvijanje saobraćaja u dijelu ulice Huseina Kulenovića ,stvoreni su preduslovi za početak sanacije ovog dijela pješačke zone.Prema informacijama iz gradske službe za komunalne poslove početak radova može se očekivati u narednih nekoliko dana.   (R.Š.)

 

titova b huseina kulenovica

 

Share