Rudnik Zenica skromno obilježio Dan rudara

Rudnik mrkog uglja Zenica,koji kao Zavisno društvo posluje u okviru koncerna Elektroprivreda BiH, danas je u okviru prigodnog programa obilježio Dan rudara,pri čemu je u zasluženu penziju ispraćeno 65 rudara.Na spomen obilježje poginulim rudarima ispred hotela „Rudar“,položeno je cvijeće.Direktor preduzeća, Nisvet Topalović je istakao da se godina na izmaku može ocijeniti kao relativno zadovoljavajuća uzimajući u obzir proizvodne rezultate. Naš rebalansirani plan za 2016. godinu, zacrtan na oko 320 hiljada tona uglja, bit će ostvaren sa oko 96 posto i time možemo biti zadovoljni mada krajnji finansijski efekti nisu očekivani,kazao je direktor Topalović.Što se tiče planova za narednu,2017. godinu,u drugoj polovini planira se aktiviranje širokog čela u jami Raspotočje,te okončanje izrade glavnog projekta za površinski kop Mošćanica. Predsjednik Sindikata Rudnika Zenica, Nijaz Vardo je ukazao da rudari ne mogu biti u potpunosti zadovoljni standardom i nivoom dostignutih prava,pri čemu i dalje ostaje prioritetni zadatak stvaranje boljih uslova i sigurnosti na radu. Uposlenima u Rudniku Zenica,koji upošljava 1.466 radnika, u povodu Dana rudara isplaćena je tradicionalna nagrada od po 250 maraka,a proteklih dana i drugi dio regresa.   (Š.B.)

 

Share