Rezultati nadzora u oblasti zaštite na radu

U 2014. godini od strane Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zeničko dobojskog kantona izvršeno je ukupno 385 inspekcijskih nadzora iz oblasti zaštite na radu,od čega 221 redovni,24 po predstavkama i 140 kontrola izvršenja rješenja.
Tokom prošle godine izdata su ukupno 152 rješenja,od čega 149 rješenja o otklanjanju nedostataka,te 3 rješenja o zabrani.
Povodom povrede na radu obavljen je 31 uviđaj.
U prijavljenim povredema na radu 22 zaposlenika pretrpjela su teže povrede,a 3 lica su smrtno stradala.
Najviše inspekcijskih nadzora obavljeno je u oblasti nisko i visokogradnje i radilišta,ukupno 60,dok je 59 nadzora obavljeno u oblasti proizvodnje i obrade metalnih proizvoda.
Stanje u oblasti zaštite na radu karakteriše ozbiljniji odnos poslodavca prema zaštiti na radu,bolje organizovanje i sprovođenje mjera zaštite na radu,bolja saradnja poslodavaca sa inspekcijskim organima,te veći stepen discipline poslodavaca u pogledu prijavljivanja nesreća na poslu.
Jedan od razloga koji ima negativan uticaj na stanje zaštite na radu je taj što je u Federaciji BiH još uvijek na snazi Zakon iz 1990. godine,što znači da je potrebno donijeti novu zakonsku regulativu,prvenstveno Zakon o sigurnosti i zdravlju na radu,kao i podzakonske propise.  (Š.B.)

Share