REZ Agencija: Studijska posjeta Mariboru

U okviru projekta „Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u industriji cementa u BiH“  Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH – REZ Agencija organizovala je 10. jula 2017. godine posjetu postrojenju za proizvodnju goriva iz neškodljivog komunalnog otpada koje djeluje u okviru kompanije “Gorenje Surovina” u Mariboru. Direktor firme „Gorenje Surovina“, Jure Fišer, prisutnima je prezentovao djelatnost kompanije i projekte, nakon čega je upriličen obilazak pogona za proizvodnju goriva iz otpada(RDF-a). Delegaciju koja je putovala u Maribor činili su Fahrudin Brkić, Ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK-a, načelnici općina Zavidovići i Travnik, pomoćnici ministara resornih ministarstava Zeničko-dobojskog  i Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna, predstavnici Federalnog ministarstva okoliša i turizma, predstavnici općina Tešanj, Gornji Vakuf-Uskoplje, Busovača, Novi Travnik, Kakanj, Donji Vakuf, Grada Zenice, predstavnik komunalnog preduzeća iz Žepča, predstavnik Regionalnog centra za upravljanje otpadom Gornji Vakuf-Uskoplje, predstavnik Tvornice cementa Kakanj, predstavnica GIZ-a i predstavnici REZ Agencije.

Učesnici studijskog putovanja pokazali su veliki interes za proizvodnju goriva iz otpada, posebno ako imamo u vidu da većina općina ima izražene probleme sa zbrinjavanjem komunalnog otpada. Uvođenjem proizvodnje goriva iz otpada ne samo da bi se smanjile količine otpada na deponijama nego bi samo korištenje alternativnih goriva dovelo do smanjena fosilnih goriva, gdje bi se, također, otvorila mogućnost za nova radna mjesta.

Projekt “Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u industriji cementa u BiH“, realizuje se u periodu od 2015. do 2018. godine, a nosioci su Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) kroz Program njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj – develoPPP.de i Tvornica cementa Kakanj. Partneri u projektu su REZ agencija i Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici. (REZ Agencija za Centralnu BiH)

 

 

 

 

 

 

 

 

Share