Rekonstrukcija zgrade Socijalnog

Prva faza rekonstrukcije poslovne zgrade u Zenici poznate kao „Socijalno“, čiji su suvlasnici Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK i Kantonalni zavod penziono invalidskog osiguranja privodi se kraju. Odabrani izvođač radova Almy transport, obavio je ugovorom predviđene obaveze u prvoj fazi, a to su bili : grubi građevinsko zanatski radovi, sanacija ravnog krova, zidanje novih prostorija, malterisanje, izmjena prozora i vrata, mašinskih, elektro, kao i instalacija za grijanje.- Od 1 milion 106.000 maraka planiranih za prvu fazu rekonstrukcije zgrade, utrošeno je manje od 941.000 maraka, ističe Senaid Begić direktor Kantonalnog zavoda zdravtvsenog osiguranja u Zenici, navodeći da slijedi raspisivanje tendera za izvođača radova u drugoj fazi, za koju su sredstva od oko 700.000 maraka, već obezbijedili suvlasnici ove zgarade, a ujedno i finansijeri ovog projekta.  (V.J.)

 

socijalno c socijalno b

 

Share