Rekonstruisan put u naselju Selište

Danas je ozvaničen  završetak radova na rekonstrukciji  puta u  naselju Selište u  mjesnoj zajednici “Ričice”, dužine  560 metara sa krakom od 150 metara. Ukupna vrijednost investicije je oko 160.000,00 KM. Put kroz naselje sa 159 domaćinstava bio je potpuno devastiran.
U sklopu projekta asfaltirana je glavna ulica, te riješena odvodnja ugradnjom oborinske kanalizacije, slivnika i ivičnjaka, a zamijenjen je kompletan tamponski materijal.
Na dijelu proširenja  ceste mještani su izgradili potporni zid dužine 40 metara.
Materijal za potporni zid u vrijednosti od 5.700,00 KM obezbijedio je Grad Zenica.
Radove je izvodila firma TKM d. o. o. Zenica, a nadzor je  bilo Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada Zenica.       (zenica.ba)

Share