Razriješeni članovi upravnih odbora u dvije javne ustanove

Rješenjem gradonačelnika Zenice, dosadašnji članovi upravnih odbora JU Dom za stara lica i JU Centar za socijalni rad razrješeni su dužnosti, a doneseno je rješenje o imenovanju privremenih članova. U Domu za stara lica izabrani su Jadranka Mikić, Kemal Efendić i Dženita Hrgić, dok će privremeni Upravni odbor Centra za socijalni rad sačinjavati Sabih Husić, Jasmin Maličbegović i Nirma Mešinović. Rješenja su objavljena na zvaničnoj web stranici Grada Zenica i u Službenim novinama Federacije BiH.

Share