Razriješen UO i NO Službe za zapošljavanje

Vlada Zeničko dobojskog kantona je na današnjoj sjednici razriješila dosadašnji i imenovala novi, privremeni Upravni i Nadzorni odbor Javne ustanove Sluba za zapošljavanje ZDK ,na period do 3 mjeseca.Stanje u ovoj Ustanovi je kulminiralo u negativnom smislu i Vlada je poduzela korake na konsolidaciji,kazao je premijer Miralem Galijašević.Vlada je razmatrala Informaciju o toku postupanja po zaključku Skupštine sa nastavka 2. sjednice,a koji se odnosi na Izvještaj o radu kantonalne Službe za zapošljavanje. Resorni ministar, Nurđehan Šahinović je potvrdio, da je donijeta odluka o razrješenju dosadašnjeg i imenovanju novog Upravnog i Nadzornog odbora. Bite će raspisan javni oglas za imenovanje ovih tijela.-Predložene mjere uključuju i aktivnosti na konsolidaciji stanja,provođenju programa mjera štednje,te radne i organizacione discipline u Službi,pojasnio je ministar Šahinović.Služba za zapošljavanje je za prvih 6 mjeseci ove godine poslovala sa gubitkom od 1 milion i 900 hiljada maraka. Premijer Galijašević ukazuje da su pristigle brojne pritužbe uposlenika na postupanje menadžmenta na čijem je čelu Ratko Orlandić.-Imali smo strpljenja za ovu Ustanovu,uprkos brojnim pritiscima uposlenika na postupanje menadžmenta,odnosno direktora i krajnje je vrijeme za radikalne poteze,istakao je Galijašević.Vlada ZDK je na današnjoj sjednici upoznata i sa reformskom agendom koja je i prihvaćena. 

 

(Š.B.)

Share