Razmatrana skupštinska inicijativa

Predstavnici rukovodstva Skupštine Zeničko dobojskog kantona, Jasmin Duvnjak,zamjenik predsjedavajuće i Ibrahim Avdagić,sekretar,održali su danas radni sastanak sa čelnicima Sindikata osnovnog,odnosno srednjeg i visokog obrazovanja,Selvedinom Šatorovićem i Đevadom Hadžićem.
-Bila je ovo prilika da se iznova aktuelizira skupštinska inicijativa iz juna ove godine o potrebi uvrštavanja u nastavne planove i programe i izučavanju naše novije prošlosti i genocida u Srebrenici,izjavio je Jasmin Duvnjak.
Pri tome ističe, da će ova tematika biti razmatrana i na sastancima sa predstavnicima resornog kantonalnog ministarstva i Pedagoškog zavoda.
Predsjednik Sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja, Selvedin Šatorović je ukazao da će inicijativa i njena operacionalizacija biti predmet širih aktivnosti kako bi sve bilo spremno do početka naredne školske godine.Šatorović očekuje prihvatanje i primjenu inicijative i u ostalim kantonima u Federaciji BiH.  (Š.B.)

Share