Razgovor o rodnoj diskriminaciji

Rodna diskriminacija i rodno osviještene politike teme su o kojima je danas u Zenici diskutovao međukantonalni Forum protiv diskriminacije, neformalna grupa aktivista nevladinih organizacija, predstavnika akademske zajednice i pravosuđa iz Srednje Bosne, koji su se uvezali radi efikasnijeg pristupa problemu diskriminacije u bh. društvu. Sastanak je organizovala Misija OSCE-a, koja već deset godina nastoji unaprijediti mehanizme borbe protiv diskriminacije i naročito, sudski odgovor na tužbe, izjavio je OSCE-ov pravni savjetnik, Adnan Kadribašić. Po njegovom mišljenju, činjenica da je za proteklih šest godina doneseno ukupno 456 presuda, većinom u korist žrtava diskriminacije, svjedoči o efikasnom pravosuđu, ali i o tome da se žrtve moraju dalje ohrabrivati u vlastitoj borbi za svoja prava.  (S.S.)

Share