Rasprava o Zakonu o održavanju zgrada

Za prostor Grada Zenice danas je održana javna rasprava o Nacrtu Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada na teritoriji ovog grada, kojoj su prisustvovali upravitelji zgrada, predstavnici preduzeća za njihovo održavanje, te predstavnici nadležnih gradskih Službi.- Novina je da Nacrt novog  Zakona reguliše odnose etažnih vlasnika u objektima kolektivnog stanovanja, a donosi se zbog usaglašavanja sa Zakonom o stvarnim pravima, koji odsada tretira pitanja etažnog vlasništva, pojašnjava Goran Bulajić, resorni ministar ZDK.- Dosad održane javne rasprave na prostoru ovog kantona, polučile su zaista brojne primjedbe i sugestije, koje su konstruktivne, ali samo one koje budu realne i objektivne mogu se ugraditi u tekst Prijedloga novog Zakona, koji će sigurno biti vrlo kvalitetan, , ističe ministar Bulajić, smatrajući bi trebao biti sačinjen do kraja godine.   (V.J.)

 

.javna rasprava 2

Share