Raspisan Konkurs za direktora JP Vodovod i kanalizacija

Objavljen je se konkurs za izbor i imenovanje direktora Uprave Javnog preduzeća «Vodovod i kanaliazcija» d.o.o. Zenica, na period od 4 (četiri) četiri godine, sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

Kandidati koji apliciraju za poziciju direktora kako je navedeno u konkursu moraju ispunjavati opće i posebne uslove.

Podnosioci prijava koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju a sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, neće biti uzeti u razmatranje u daljnjem postupku imenovanja.

Konkurs za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. (S.H.)

Share