Raspisan konkurs za direktora JP Gradsko groblje

Nadzorni odbor Javnog preduzeća Gradsko groblje d.o.o. Zenica raspisao je konkura za izbor i imenovanje direktora na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog imenovanja. Zainteresovani kandidati pored općih moraju ispunjavati i posebne uslove, a podnosioci prijava koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju. Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, neće biti uzeti u razmatranje u daljnjem postupku imenovanja.

Konkurs za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu preduzeća.

Share