Raspisan Javni poziv za poticaje u poljoprivredi

Na osnovu Informacije o stanju u oblasti poljoprivrede u 2016. godini i Programa mjera za unapređenje poljoprivrede u 2017.godini na području Grada Zenica i Uputstva o korištenju sredstava za unapređenje poljoprivrede u 2017.godini na području Grada Zenica Javni poziv za ostvarivanje novčanog podsticaja za sufinansiranje nabavke nove poljoprivredne mehanizacije, priključaka, aparata i druge opreme u poljoprivredi.

 

Pozivamo poljoprivredne proizvođače sa područja Grada Zenice da podnesu zahtjeve za ostvarivanje novčanog podsticaja za sufinansiranje nabavke nove poljoprivredne mehanizacije, priključaka, aparata i druge opreme u poljoprivredi.

 

Pravo na ostvarivanje podsticaja imaju poljoprivredni proizvođači koji se vode na evidenciji Službe za zapošljavanje i fizička lica koja imaju registrovane obrte-srodne djelatnosti u poljoprivredi. Podnosioci zahtjeva upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata i da su kupili mehanizaciju i opremu u poljoprivredi tokom kalendarske 2017.godine.

 

 samohodna mehanizacija (traktori, motokultivatori, balirke za sjeno, samohodne kosačice, kopačice freze i priključci u iznosu 30% od vrijednosti nabavljene mehanizacije i priključaka (maksimalni iznos podsticaja je do 3.000,00KM)

 aparati za mužu krava u iznosu do 50% vrijednosti aparata (maksimalni iznos 500,00KM)

 laktofrizi u iznosi od 50% vrijednosti aparata (maksimalni iznos do 3.000,00KM)

 sistemi za navodnjavanje “kap po kap” u iznosu do 50% vrijednosti sistema (maksimalni iznos podsticaja je do 1.100,00KM)

 motorne prskalice za zaštitu bilja sa spremikom u iznosu od 50% (maksimalni iznos 500KM)

 sušnice za voće i povrće, sortirke, pakirke za voće i povrće, hladnjače (panel rashladni uređaji u iznosu od 30-50% od nabavne vrijednosti (maksimalni iznos do 3.000,00KM)

 

Mehanizacija, priključci, aparati i druga oprema koja je nabavljena na lizing, polovna ili putem komisione prodaje neće se uzimati u razmatranje i zahtjev će biti odbijen.

 

Podnosilac zahtjeva može ostvariti maksimalno 3.000,00 KM po ovom pozivu.

 

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:

 

 Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaje za nabavku mehanizacije, priključaka,
aparata i druge opreme u poljoprivredi,

 Dokaz o nezaposlenosti izdat od Službe za zapošljavanje (orginal ili ovjerena kopija),

 Ovjerena kopija Rješenja o registraciji (za registrovane obrte) za navedenu djelatnost

 Račun o nabavci na ime podnosioca zahtjeva sa fiskalnim računom mehanizacije,priključaka, aparata i druge opreme (član107. Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dodatu vrijednost „Službene glasnik , BiH“ br. 93/05,21/06,60/06,6/07,100/07,38/08,65/10) (original ili ovjerena kopija)

 Ovjerena izjava podnosioca zahtjeva da nabavljena mehanizacija, priključci, aparati i druga oprema u poljoprivredi neće biti prodana ili otuđena u periodu od 2 godine od trenutka dobijanja podsticaja,

 Potvrda o otvorenom aktivnom računu

 

Rok za podnošenje zahtjeva je 30.11.2017.godine.

 

Zainteresovani mogu preuzeti obrazac zahtjeva na info pultu Grada Zenica, te uz neophodnu dokumentaciju istu predati na Protokol do navedenog roka.

 

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće uzeti u razmatranje. (zenica.ba)

Share