Radovi na petlji u skladu sa planom

Radovi na sanaciji petlje u Blatuši,započeti 3.novembra prošle godine,obavljaju se predviđenom dinamikom.I pored loših vremenskih prilika,snijega i niskih temperatura,u potpunosti su sanirana dva nosiva stuba,dok su radovi na trećem u toku.Voditelj radova preduzeća Hering,Mario Bevanda,ističe da je od 3. novembra pa do danas urađen veći dio posla,kao i da se završetak ugovorenih radova i otvaranje petlje za saobraćaj može očekivati krajem februara ili početkom marta.
Inače,rekonstrukcija blatuške petlje smatra se jednim od većih i zahtjevnijih projekata.
Vrijednost projekta sanacije petlje u Blatuši,prva faza,iznosi 1.100.000 konvertibilnih maraka,a radove finansira federalna Direkcija za ceste.  (R.Š.)

 

petlja c petlja b

Share