Radionica o postupanju policije sa maloljetnicima

Po 50-ak policijskih službenika u svakom kantonalnom ministarstvu unutrašnjih poslova ovlašteni su za postupanje sa djecom i maloljetnicima u kontaktu sa zakonom, sa akcentom na odgojnu mjeru izricanja policijskog upozorenja maloljetnom počiniocu manjeg krivičnog djela, za koje se procijeni da nije potreban formalni sudski postupak, odnosno krivična sankcija. Cilj je odvraćanje maloljetnika od povratka u krivična djela. Policijski službenici ovlašteni za postupanje s maloljetnicima su raspoređeni tako da na svakom mikro-području pokrivaju ovu oblast, za koju se smatra da će doprinijeti jačanju sistema pravosuđa za maloljetnike i stvoriti uslove za provedbu programa maloljetničkog prestupništva. Biro za ljudska prava iz Tuzle, u saradnji sa UNICEF-om, provodi u proteklih godinu dana dodatne edukacije policijskih službenika o provedbi Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postučku, bilo da se nađu u ulozi počinioca, svjedoka ili žrtve. Jedna u nizu radionica održana je danas u Zenici.    (S.S.)

Share