Radari zabilježili 4.514 prekoračenja brzine

Kako je ranije saopćeno, zbog aktuelnog povećanja broja saobraćajnih nezgoda na putevima na području Zeničko-dobojskog kantona, a u skladu sa Akcionim planom za 2016. godinu, te posebnim planom pojačanih aktivnosti u oblasti saobraćaja, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona je intenzivirala aktivnosti iz svoje nadležnosti, na kontroli vozača i vozila, te dokumentovanju i sankcionisanju prekršaja iz Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u BiH. Cilj naznačenih aktivnosti je smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i prekršaja u saobraćaju, te postizanje visokog stepena bezbjednosti saobraćaja na području našeg kantona.Na osnovu poduzetih aktivnosti, u vremenskom periodu od 09.08. do 13.08.2016. godine, mobilni i stacionarni radarski sistemi instalirani na magistralnim putevima u Zeničko-dobojskom kantonu su evidentirali i zabilježili 4.514 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine.U skladu sa zakonskim ovlaštenjima, a sve sa ciljem unapređenja postojećeg stanja, u narednom periodu će se nastaviti sa navedenim aktivnostima, te drugim ciljanim aktivnostima koje su rezultat određenih analiza i procjena, kako bi se bezbjednost saobraćaja na svim putevima na području Zeničko-dobojskog kantona podigla na što veći nivo, a počinioci prekršaja i krivičnih djela u saobraćaju sankcionisali.   (mup zdk)

Share