Rad Skupštine ZDK

U prvom polugodištu tekuće godine Skupština Zeničko dobojskog kantona održala je 8 sjednica,pri čemu je ostvarena realizacija planiranih tačaka iz programa rada preko 80 posto.
Do kraja godine trebao bi biti usvojen Budžet za 2016. godinu.
Predsjedavajuća Draženka Subašić,obećala je bolje uslove za rad novinara u skupštinskoj sali.
U prvom polugodištu tekuće godine na stolu su bile ukupno 52-je tačke dnevnog reda,od čega je 47 bilo planirano programom rada,pri čemu su inače razmatrani akti koji su inače bili planirani za konkretni mjesec. Realizacija programa iznosu oko 81 posto i ovakva efikasnost,prema riječima predsjedavajuće Draženke Subašić,zabilježena je samo 2010. godine. Ako se uzmu u obzir i tačke koje se odnose na cijelu 2015. godinu i one koje nisu bile planirane programom rada, realizacija je oko 89 posto.
Među važnijim inicijativama, Subašić je istakla onu koja se odnosi na potrebu donošenja Zakona o šumama,upućeno Vladi F BiH.
Puno posla ostaje do kraja godine,među ostalim usvajanje Budžeta i programa rada Vlade i skupštine za narednu, 2016. godinu.
Zamjenik predsjedavajuće,Jasmin Duvnjak,ukazao je na činjenicu da nijedan zastupnik Skupštine ZDK nije profesionalno angažovan,što znači da nemaju ni pravo koristiti takozvani „bijeli hljeb“ nakon isteka mandata:
Rukovodstvo Skupštine učinit će napore ka stvaranju boljih uslova za rad novinara u skupštinskoj sali,obećala je predsjedavajuća Subašić.  (Š.B.)

Share