Rad mladih Crvenog križa

Strategija rada mladih unutar Crvenog križa bila je tema današnje radionice, koja je okupila volontere ove humanitarne organizacije na nivou Grada Zenice, a organozovana je povodom 12. avgusta, Svjetskog dana mladih.-Obilježavanje značajnih datuma iz kalendara Crvenog križa, obuke iz prve pomoći, organizovanje i realizovanje akcija dobrovoljnog darivanja krvi, te rad sa djecom u dnevnom centru zeničkog Crvenog križa, samo su neke od najvažnijih  aktivnosti na kojima su dosad bili angažovani mladi ove humanitarne organizacije u Zenici,a na kojima će i dalje nastaviti raditi, istaknuto je tokom današnje radionice.Ovom prilikom volonterima zeničkog Crvenog križa podijeljene su i članske knjižice ove organizacije, koje su internog karaktera, a poslužiće za bolje uređenje volonterskog rada unutar ove organizacije.   (V.J.)

 

Share