Rad Kantonalnog suda Zenica u 2016. godini

Procenat svih riješenih predmeta na Kantonalnom sudu u Zenici u 2016-oj godini u odnosu na priliv, iznosi 100,52 posto. Kolektivna norma Suda ostvarena je sa 125,99 posto, a kvalitet sudskih odluka za sve predmete iznosi 94,90 posto. – Možemo ocijeniti da Kantonalni sud u Zenici i u 2016-oj nastavlja sa dobrim rezultatima, – istakla je danas predsjednica ovog suda, Snježana Čolaković. Problem u radu ovog suda je prije svega kadrovska nepopunjenost. U ovu godinu, Sud je ušao sa šesnaest redovnih sudija, uključujući i predsjednicu Suda i dvoje dodatnih sudija. Kantonalni sud u Zenici još čeka i na prostorna rješenja, iako je izgradnjom nove zgrade za Kantonalno tužilaštvo dobilo na upotrebu dodatne kancelarijske prostore. – Cilj koji ovaj sud želi postići je da se najveći broj predmeta rješava u zakonom propisanim rokovima, a posebna pažnja posvećuje se predmetima ratnih zločina, – istakla je Čolaković.       (S.S.)

Share