Provedena kampanja “Borba protiv nasilja u porodici”

Službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona su u saradnji sa predstavnicima ICITAP-a (Međunarodni program Ministarstva pravde SAD za obuke i pomoć u oblasti kriminalističkih istraga), tokom proteklih dana na području Zenice provodili kampanju „Rad policije u zajednici/borba protiv nasilja u porodici“.Cilj naznačene kampanje je bio podizanje svjesti javnosti o pomenutom problemu, kao i anketiranje građana o njihovom stavu i znanju o istom.U sklopu naznačenih aktivnosti u Zenici su na najfrekventnijim lokacijama i trgovima postavljeni štandovi, na kojim su policijski službenici zajedno sa predstavnicima ICITAP-a građanima djeliti letke, sa osnovnim informacijama o tome šta policija preduzima nakon prijave o izvršenju krivičnog djela nasilje u porodici. Takođe su građani popunjavali upitnike, te u razgovoru sa promotorima kampanje iznosili svoje stavove o ovom problemu.Pored osnovnog cilja kampanje da se javnost podstakne da blagovremeno prijavljuje ovaj problem, željeni efekat poduzimanih aktivnosti je bio i da se građani upoznaju sa najvažnijim odredbama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH, čijom je dosadašnjom primjenom ostvaren znatan napredak u borbi protiv ove negativne pojave u društvu. (mup zdk)

 

mup kampanja b mup kampanja c

Share