Promovisana knjiga pripovijetki Abida Jarića

Knjiga pripovjetki „Ljudi u vidokrugu“, nagrađivanog pisca iz Zenice Abida Jarića,promovisana je sinoć u Muzeju grada Zenice. Zbirka kratkih priča Abida Jarića za neposrednu inspiraciju ima njegov zavičaj a to je Duvanjski kraj. Zavičaj je,kaže Jarić, osnovna snaga koja nas potiče na pisanje a ja ga doživljavam kao mogućnost ponovnog vraćanja čovjeka samom sebi. O knjizi Abida Jarića sinoć je govorilila i magistrica književnosti Emina Selimović.Kroz svoju prozu,kaže ona, Abid Jarić nas provodi i kroz neke užasne dogadjaje ali pri tome vješto izbjegava patetiku a jezik mu je teka naizgled hladan i suh.                 Za Safeta Sijarića, književni postupak Abida Jarića ima elemente koje zatičemo u djelima svjetskih književnih velikana.  Za svoj književni rad Abid Jarić više puta je nagrađivan u zemlji i inostranstvu.

 

(D.T.)

Share