Promocija doktora nauka na UNZE

Zenička akademska zajednica od danas je zvanično bogatija za 10 novih doktora nauka, promovisanih na prigodnoj ceremoniji u Zenici.
Na čast doktora tehničkih nauka ovom prilikom promovisani su Nevzet Merdić, Belma Fakić, Senad Alić, Edin Terzić i Edin Begović. Doktorat
ekonomskih nauka stekli su Saša Mitrić i Jozo Bejić, pravnih Aida Mulalić, dok su novi doktori humanističkih nauka u Zenici Amina Pehlić i Šejla Džanan.
– Danas promovisani doktori nauka doktorirali su po starom programu, odnosno još jedna su predbolonjska generacija doktora nauka, jer su svoj proces pripereme doktorata započeli znatno ranije, navodi rektor zeničkog Univerziteta profesor doktor Dževad Zečić, napominjući da ovim sigurno i ne zvaršavaju svoje obrazovanje, jer ono se uvijek iznova mora nadograđivati, prateći savremene naučne tokove.   (V.J.)

Share