Proljetno čišćenje i uređenje Grada

Služba za komunalne poslove Grada Zenice, zajedno sa zeničkim komunalnim preduzećima od 15. marta planirala je realizaciju niz aktivnosti na proljetnom čišćenju i uređenju Zenice.Među njima je ispiranje slivnika i kišne kanalizacije na gradskim ulicama, što je zadatak preduzeća Vodovod i kanalizacija, održavanje vertikalne i horizonatalne singnalizacije na čemu će raditi radnici Parking servisa; te sanacija dječijih igrališta, održavanje komunalne higijene na zelenim i asfalnim površinama, što su aktivnosti Albinih radnika.Oni su već počeli ručno čišćenje i struganje gradskih ulica, te uređenje trgova i kružnih tokova, kao i zelenih površina, naročito prostora na kojima će biti priređena Čimburijada, a kasnije će uslijediti i poslovi pranja ulica mehanizacijom, a sve kako bi Zenica svoj rođendan dočekala što čistija i ljepša.Sredstva za ove namjene opredjeljuju se iz budžeta Grada Zenice, a potpisivanje ugovora na godišnjem nivou sa zeničkim komunalnim preduzećima su u toku.

 

(V.J.)

 

uređenje c uređenje b

Share