Projekti za sredstva Fonda za zaštitu okoliša

Resorno kantonalno ministarstvo odabralo je projekte koji će se u ovoj godini finansirati sredstvima iz Fonda za zaštitu okliša Ze- do kantona. Na aprilski javni poziv po dva LOT-a pristiglo je ukupno 57 aplikacija sa konkretnim projketima, ali nisu sve prihvaćene. Konačnu riječ ipak će dati Kantonalna vlada na jednoj od narednih sjednica. Sead Čizmić, pomoćnik ministra za zaštitu okoline pojašnjava kako je svih devet projkata za vladine institucije i subjekte prihvaćeno, a njima će na raspolaganju biti većina od ukupno raspoloživih 650 hiljada KM. – Prihvaćeni su projekti od Grada Zenice, Albe, Regionalna deponije Mošćanica, komunalnih preduzeća iz Zavidovića i Visokog, te općina Maglaj, Žepče, Breza i Olovo, kaže Čizmić.Veći interes bio je nevladinog sektora iako je njima na raspolaganju svega stotinu hiljada KM. – Udruženja građana, medijske kuće i obrazovne institucije su dostavile ukupno 48 aplikacija s projektima, ali prihvatili smo i u dalju proceduru uputili samo 38 aplikacija. Kantonalna vlada bi na jednoj od narednih sjednica trebala dati konačnu riječ o našem prijedlogu, donijeti zaključak o raspodjeli sredstava i u septembru bi mogla uslijediti i realizacija dostavljenih projekata na terenu,zaključuje Čizmić.   (S.G.)

 

Share