Projekat Udruženja logoraša

Udruženje logoraša iz Zenice u okviru projekta PRO-budućnost,počelo je realizaciju projeka „Moja priča ,moji snovi“ ,koji se finansira sredstvima USAID-a.Predsjednik Udruženja,Samir Pojskić,naglašava da je implementacija započeta 16.januara i traje do 15.maja tekuće godine.Aktivnosti će biti podijeljene u dva dijela,prvi u organizovanju javne tribine koja će biti održana 28. februara u Muzeju grada Zenica ,dok se u drugom dijelu akcenat namjerava dati inicijativi za izmjene i dopune zakona o socijalnoj zaštiti s ciljem da logoraši dobiju status koji zaslužuju.    (R.Š.)

Share