Projekat stambenog zbrinjavanja Roma

Kantonalni ministar rada, socijalne politike i izbjeglica Nurđehan Šahinović i direktorica Organizacije Hilfswerk Austria International za BiH Suzana Jašarević potpisali su danas u Zenici ugovor o sufinasiranju realizacije projekta „Roma Action- Podrška socijalnom uključenju ranjivih romskih porodica u područjima pogođenim poplavama putem obezbjeđenja stambenih jedinica i socio- ekonomskih mjera sa aktivnim učešćem državnih i loklanih vlasti kao i drugih interesnih grupa.Potpisivanje ovog ugovora je završnica ranijeg dogovora i saradnje u okviru projekta posvečenog socijalno najugroženijim romskim pordicama. Finnasira se najvećim dijelom od Evropske unije, ukupno sa 2,5 miliona erura, a preostalih 327 hiljada eura osiguravaju domaće vlasti. Na ovaj način plan je do jula naredne godine pomoći 140 porodica u devet općina i gradova širom BiH, a u ZDK su odabrani Zenica, Zavidovići i Kakanj, u kojima će se zbrinuti 32 porodice. Vlada ZDK izdvojit će 50 hiljada KM, koliko i Općina Kakaknj i federalno resorno ministarstvo, a Grad Zenica i Općina Zavidovići izdvojit će po 40 hiljada KM.Odabir krajnjih korisnika u ovom projektu još nije okončan, a to je obaveza posebnih komisija u odabranim općinama i gradovima.   (S.G.)

Share