Projekat Partnerstvo plus

U okviru projekta „Partnerstvo plus“ kojeg realizuju Kanu – kajak Savez Federacije BiH i zenički Sportsko rekreativni klub „Bosna“ , a uz podršku Američke ambasade, danas je uručenjem certifakata u Zenici završen drugi ciklus obuke, koju je uspješno obavio 21 pripadnik civilne zaštite i službe spašavanja sa prostora općina Vogošća, Doboj jug, Tešanj i Grada Zenice.
Doprinos stvaranju uslova za efikasniju prevenciju i zaštitu od poplava u slivu rijeke Bosne – svrha je projekta Partnerstvo plus, čiji je cilj jačanje partnerskih odnosa između organizacija civilnog društva i općina na pomenutom prostoru kako bi se efikasnije prevenirale poplave ili pak rješavale njihove posljedice.
Certifikate o završenoj obuci u prvom ciklusu, prije 10 dana, dobilo je 28 učesnika obuke. Danas nakon drugog ciklusa certifikate je primio 21 član organizacija civilnih zaštita sa prostora općina Vogošća, Doboj jug, Tešanj i Grada Zenica, a završetak trećeg ciklusa obuke planiran je za četvrtak iduće sedmice, čime će biti zaokružen prvi dio projekta. U ovom dijelu, obukom će biti obuhvaćeno ukupno 96 polaznika sa teriotorije 16 općina sa prostora sliva rijeke Bosne, dok će drugi dio projekta okupiti 256 članova organizacija civilne zaštite i službi spašavanja, koji će se educirati o ekološkim temamama, odnosno pitanjima očuvanja rijeka.  (V.J.)

Share