Projekat oživljavanja PK Mošćanica

Elektroprivreda BiH i Rudnik Zenica provode intenzivne aktivnosti koje bi trebale rezultirati oživljavanjem proizvodnje sa površinskog kopa Mošćanica.
-Predviđena je izrada projekta,njegova revizija te odobrenje od strane resornog federalnog ministarstva,a dio planiranih aktivnosti je i eksproprijacija zemljišta od oko 11 hektara,ukazuje Nevad Ikanović,izvršni direktor za proizvodnju u Elektroprivredi BiH.
-Ukoliko se sve bude odvijalo prema planu,predviđeno je da se u maju ili junu naredne godine dobiju prve tone uglja,istakao je Ikanović.
Prema njegovim riječima,krajnji cilj je da Rudnik Zenica u prvoj fazi mjesečno ostvaruje 35.000 tona uglja uključujući i 3 jamska pogona što bi značilo pozitivno poslovanje,a u drugoj fazi stvorile bi se pretpostavke za proizvodnju od oko 50.000 tona što bi omogućilo vraćanje nagomilanih dugova i obaveza.
Da je izrada glavnog projekta pri kraju potvrdio je u razgovoru za RTV Zenica glavni projektant prof.dr. Jovan Sredović sa Mašinskog fakulteta UNZE.
Prema ovom projektu,precizirana je i dinamika nabavke mehanizacije.
Tehnički direktor Rudnika Zenica,Munir Halilović je ukazao, da je proizvodnja uglja sa Mošćanice u dvogodišnjem planu,a prve količine se očekuju polovinom naredne godine.
-Još je puno radnji i poslova koje slijede a koje bi trebale biti okončane odobravanjem glavnog projekta,kazao je Halilović.  (Š.B)

Share