Projekat o smanjenju hemikalija u ruralnim područjima

U prostorijama Eko foruma Zenica danas je priređena prezentacija rezultata projekta “ECOSAN: Smanjenje hemikalija i onečišćenja izvora pitke vode u ruralnim zajednicama u BiH, Albaniji i Makedoniji”.  ECOSAN je ustvari suhi wc koji ne zagađuje okolinu,niti troši vodu,a potencijalno opasni ljudski otpad se preusmjerava,dezinficira i reciklira.
Eko Forum Zenica, u partnerstvu sa organizacijama iz Njemačke,Makedonije i Albanije pokrenuli su projekat, čiji je cilj da kroz izgradnju EcoSan WC-a, postavljanje filtera za otpadne vode i kompostiranje, pomogne smanjenju upotrebe hemijskih đubriva i zaštiti izvora vode u ruralnim područjima jugoistočne Evrope. Projekt ima za cilj da se smanji problem zagađenja pitke vode, uzrokovanog širokom upotrebom septičkih jama u ruralnim područjima i lošim upravljanjem vodnim resursima, zbog intenzivne upotrebe hemijskih đubriva i nesigurnog odlaganja otpada. Ogledno područje za Zenicu,podsjeća Azra Kadić, bilo je selo Gorica,odnosno jedno individualno poljoprivredno imanje.

Organizacija WECF djeluje u više od 50 zemalja i ima 150 članica. Njena predstavnica iz Njemačke,Bistra Mihajlova ističe, da se ova organizacija bavi realizacijom ciljeva održivog razvoja koje su proklamovale UN-e.U Eko forumu Zenica pozivaju sve zainteresovane da se informišu o projektu ECOSAN. Predsjednik, Samir Lemeš ukazuje da rješenja o smanjenju hemikalija nisu predviđena za urbana već seoska područja na kojima su prisutne septičke jame.

O ovom projektu početkom maja tekuće godine planirana je regionalna konferencija u Sarajevu.     (Š.B.)

 

Share