Projekat “Jačanje uloge MZ u BiH”

Gradska uprava Zenica odabrana je u drugom krugu procesa selekcije prijava na javni poziv za učešće u projektu“Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“, čime je postala članica porodice 20 partnerskih jedinica lokalne samouprave i 120 mjesnih zajednica u BiH.Projekat predstavlja zajedničku inicijativu vlada Švicarske i Švedske, a sprovodit će ga Razvojni program UNDP-a u BiH u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH i entitetskim ministarstvima i savezima općina i gradova. Ukupna vrijednost projekta, kojeg podjednako sufinanciraju vlade Švicarske i Švedske, iznosi 14,5 miliona KM, a planirano je da se sprovede do sredine 2019. godine.Cilj projekta je modernizacija i jačanje uloge MZ kroz povećanje direktnog učešća građana u odlučivanju lokalne uprave, jačanje odgovornosti općinskih vlasti, poboljšanje infrastrukture i usluga na nivou MZ, a samim tim i unapređenje kvaliteta života građana.    (S.H.)

Share