Projekat “Iskorak ka unapređenju zaštite od nasilja”

Zenički Centar za pravnu pomoć ženama u proteklih godinu dana , uz podršku Ambasade SAD-ea u našoj zemlji, na prostoru ZDK realizovao je projekat „Iskorak ka unapređenju zaštite od nasilja“ u okviru kojeg su djelovali u pravcu uočavanja i sprječavanja nasilja nad ženama putem interneta i mobilne telefopnije.rezultati ovog projekta saopšteni su na današnjoj pres konferenciji.-Obavljene ankete pokazale su da 99 posto ispitanica sa prostora ovog kantona smatra da je ženskoj populaciji što hitnije potrebna zaštita od nasilja preko informaciono – komunikacijskih tehnologija, a čak njih 75 posto rekle su da su bile žrtve ovog nasilja, navodi Selma Badžić, koodinatorica ovog projekta.U sklopu projekta relaizovano je 12 radionica za ženama u svim općinama ZDK i isto toliko konsultatvnih sastanaka sa predstavnicima svih institucija, koje mogu doprinijeti u rješavanju ovog problema, kada je kao glavni problem u sprječavanju ove vrste nasilja istaknuto nepostojanje zakonske regulative u našoj zemlji,na ćemu se nužno mora raditi ubuduće.   (V.J.)

 

pravo b

 

Share