Programi Ministarstva za privredu

Na 49. Sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona doneseni su zaključci o usvajanu programa utroška budžetskih sredstava za 2016. godinu i programa utroška sredstava od koncesija za 2016. godinu. Ovi programi Ministarstva za privredu usaglašeni su sa Strategijom razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2016.-2020.Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, utvrđena su finansijska sredstva za realizaciju programa utroška budžetskih sredstava za 2016. godinu (Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima), u iznosu od 1.600.000,00 KM.Ovim programom utroška finansirat će se slijedeće programske aktivnosti Ministarstva:

 

  • Razvijanje poslovno-preduzetničke infrastrukture,
  • Promocija poduzetništva i poduzetničke kulture,
  • Pokretanje start-up biznisa,
  • Podrška izvozno orjentiranih aktivnosti privrednih subjekata,
  • Podizanje kvaliteta turističke ponude i
  • Sufinansiranje projekata finansiranih iz međunarodnih fondova.

Također, Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, utvrđena su i finansijska sredstva za  realizacija Programa utroška sredstava koncesija za 2016. godinu (projekata koji se finansiraju iz prihoda od koncesija),  u iznosu od 463.955,00 KM.Ovim programom utroška financirat će se slijedeće programske aktivnosti Ministarstva :

 

  • Uspostavljanje industrijskih/poslovnih zona,
  • Realizacija projekata lokalnih zajednica i saniranje negativnih uticaja koncesionih projekata,
  • Provođenje postupka nadzora i realizacije koncesionih ugovora i
  • Sufinansiranje troškova energetske efikasnosti javnih građevinskih objekata.

 

Ministrstvo za privredu

 

Share