Program sredstava CZ ZDK

Na prijedlog Kantonalne uprave  civilne zaštite,  Vlada zeničko-dobojskog kantona je na 52. sjednici, usvojila Program utroška i Plan korištenja sredstava posebne naknade za 2016. godinu.Imajući u vidu razmjere šteta od prirodnih nepogoda u 2014 .godini, Vlada je  u 2016.godini planirala da pomogne općinama u saniranju posljedica od prirodnih nepogoda, a koje su zadesile Zeničko-dobojski  kanton u 2014. godini.Za saniranje šteta od poplava i klizišta planirano je 370.000 KM, za preventivno djelovanje od klizišta i poplava 555.000 KM, za nabavku opreme za strukture civilne zaštite 720.000 KM, za obučavanje i opremanje štabova i struktura civilne zaštite te službi za spašavanje 656.400, a sredstva za finansiranje hitnih mjera zaštite i spašavanja su planirana u visini od 525.000 KM.

 

Kantonalna uprava  civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona

 

foto:rtvze

Share