Program “Obnova stambenog fonda”
U BiH će u aprilu početi obnova 618 stambenih objekata kroz program „Obnova stambenog fonda uništenog i oštećenog u poplavama i klizištima“ – izjavio je nakon sastanka evaluacijskog tima Delegacije EU u BiH, član Tima uime BiH i šef Kabineta zamjenika ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Milanko Tošić.

Projekt finansira Evropska unija uz koordinaciju Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, a ukupna vrijednost projekta je 12,5 miliona eura.
U Republici Srpskoj i Brčko distriktu BiH bit će obnovljeno ili izgrađeno 339 objekata vrijednosti 6,8 miliona eura, a u Federaciji BiH 279 objekata u vrijednosti 5,7 miliona eura.
Tošić je naglasio da je zadovoljan što su predstavnici Delegacije EU prihvatili prijedlog da se akcenat stavi na područja sa klizištima koja stvaraju ogromne probleme lokalnim zajednicama i iziskuju značajna finansijska sredstva za trajno rješavanje.
Projektom su obuhvaćene 24 općine iz RS (Lopare, Bijeljina, Doboj, Zvornik, Ribnik, Bratunac i dr.)  i 19 iz FBiH (Tuzla, Maglaj, Zenica, Zavidovići, Srebrenik, Orašje i dr.), kroz dvije komponente Programa – izgradnja i obnova individualnih stambenih jedinica i izgradnja stambenih zgrada, u zavisnosti od stanja na terenu i adekvatnih lokacija za gradnju objekata čija rekonstrukcija nije moguća na lokacijama na kojima su se ranije nalazili – saopćeno je iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.    (FENA)

foto:arhiva-rtvze

Share