Produžen rok za registraciju trgovaca sa Tržnice

Prodavci sa zeničke Gradske tržnice uspjeli su odgoditi pečačenje radnji za još mjesec dana,potvrdio je za RTV Zenica Sabahudin Babović,jedan od korisnika prostora Tržnice. Time su prestali razlozi za protestna okupljanja i boksovi su ponovo otvoreni za kupce.Kantonalna inspekcija odgodila je pečačenje radnji do 26. februara,a nama preostaje da se u tom periodu dodatno angažujemo prema federalnim organima kako bi došli do jedinstvenog i prihvatljivog rješenja budućeg rada. Trgovci na Tržnicama,koji rade u malim radnjama,bili su obavezni pristupiti registraciji djelatnosti,odnosno otpočeti izmirivati obaveze prema državi. Rok za registraciju isticao je 26. januara,a najnovijim dogovorom produžen je za još mjesec dana. Prema riječima Babovića,ovakvim razvojem događaja samo su djelimično zadovoljnji,jer se pored svakodnevnog rada na Tržnici moraju boriti i za izmjene zakonske regulative u ovoj oblasti.   (Š.B.)

Share