Procedura za ekološki akcioni plan ZDK

Vlada Zeničko dobojskog kantona pokrenula je proceduru za izradu kantonalnog ekološkog akcionog plana za period 2017-2025. godine.
Predviđeno je formiranje Koordinacionog i Savjetodavnog odbora,a nosilac izrade bit će Metalurški institut Univerziteta u Zenici.
Programom rada Skupštine Zeničko dobojskog kantona za tekuću godinu planirano je donošenje Kantonalnog ekološkog akcionog plana.Pomoćnik ministra prostornog uređenja,prometa i komunikacija i zaštite okoline, Sead Čizmić ističe da je ovo Ministarstvo nosilac pripreme a Univerzitet u Zenici, odnosno Metalurški institut nosilac izrade. U okviru ove aktivnosti bit će formiran Koordinacioni i Savjetodavni odbor. Ovaj prvi,kako i samo ime govori imat će zadatak da koordinira sve aktivnosti,a drugi će,između ostalog, uvažavati ranije donesene lokalne ekološke planove.
Najveći posao pripada Univerzitetu Zenica,koji će formirati desetak stručnih timova za razne oblasti,zrak,vodu,zemljište…
Od strane resornog ministarstva već su predloženi članovi Koordinacionog i Savjetodavnog odbora,a saglasnost na odgovarajuća rješenja dat će kantonalna vlada na narednoj sjednici. Kantonalni ekološki akcioni plan,trebao bi u formi Nacrta,biti gotov do oktobra ove godine.    (Š.B.)

Share