Problemi na kotlu u pogonu Energetike

Obavještavamo vas da je na kotlu br 2. ponovo uočeno curenje. Kotao nastavlja sa radom a mi pažljivo pratimo sve radne parametre postrojenja.        (ArcelorMittal Zenica)

Share