Problemi na kotlovima,reducirana isporuka toplote

Zbog kvara na kotlu br. 2 za proizvodnju toplinske energije u pogonu Energetika, do kojeg je došlo u utorak  u poslijepodnevnim satima, Kompanija je odmah u funkciju stavila kotao br.1. kako ne bi došlo do prekida isporuke toplotne energije za grijanje grada.Međutim, ubrzo poslije stavljanja u rad kotla br.1 došlo je do curenja na ovom postrojenju te on nije mogao zadovoljiti potrebnu isporuku pare. Stoga je Uprava Kompanije je odlučila zaustaviti svoju proizvodnju elektične energije, kako bi se gradu isporučilo što više toplinske energije, a grijanje grada je nešto reducirano.U ovoj kompleksnoj situaciji naši timovi ulažu izuzetne napore da u funkciju vrate kotao br.2 te da se nivo isporuke toplotne energije normalizira  u toku sutrašnjeg dana.   (ArcelorMittal Zenica)

Share