Problemi dijabetičara ZDK

Glukometre i trakice svakodnevno potrebne inzulino-ovisnim bolesnicima, nabavlja udruženje uz pomoć donatora i prijatelja i bilo bi logično da su nam to organi vlasti i zdravstvene institucije, koji su upravo suprotno tome, – kaže Ibrahim Delibašić, predsjednik Saveza udruženja dijabetičara Zeničko-dobojskog kantona. Ovaj savez je zatražio redovnu isporuku glukometara i trakica, sadržanih i na jedinstvenoj listi ortopedskih pomagala. Kako to nije slučaj, a od ovih pomagala zavisi redovna zdravstvena kontrola za dijabetičare, Savez je za početak septembra najavio proteste, pred sjedištem Kantonalne vlade u Zenici. – Ukoliko premijer ne udovolji našem zahtjevu, Vlada će se suočiti sa protestom nekoliko hiljada bolesnika za koje će to sigurno biti rizično, – kazao je Delibašić.  (S.S.)

 

dijabetes a dijabetes b

 

Share