Privremeno rješenje za pasoše

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH riješila je problem sa dobavljačem pasoških knjižica, tako da će se u narednom kratkom periodu od nekoliko dana u potpunosti normalizovati proces izdavanja putnih isprava, potvrdio je Branimir Gojković, stručni savjetnik u Agenciji. U međuvremenu IDDEA je raspisala i novi tender za štampanje pasoških knjižica vrijedan 25 miliona maraka.

Gojković kaže kako je novim tenderom predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma za nabavku pasoških knjižica na period od 4. godine, nakon marta 2018. godine. Ovo bi značilo da će do marta 2018. godine posoše štampati firma Muehlbauer d.o.o. Banja Luka, kojoj je povjeren posao vrijedan 9.399.500 KM.

Share