Priređen seminar o hrani

U današnjim uslovima globalne trgovine hranom zdravstveno neispravna hrana vrlo lako je dostupna na tržišu u veoma kratkom vremenu. Ohrabruje podatak da je kvalitet hrane koju konzumiraju građani BiH na evropskom nivou,potvrdjeno je to danas u Zenici.Naime Služba za zdravstvenu ekologiju i higijenu Kantonalnog Zavoda za javno zdravstvo Zenica danas je organizovala seminar na temu“Naša hrana na vratima Evropske Unije-šta fali našoj hrani“kojem su prisustvovati stručnjaci i profesionalci iz oblasti javnog zdravstva,kao i predstavnici preduzeća za proizvodnju,uvoz i promet životnih namirnica i gotove hrane.
Građani Bosne i Hercegovine jedu kontrolisanu hranu. Laboratorijske analize pokazuju da je svega tri do četiri posto u ogromnoj masi zdravstveno neispravne hrane.Potvrdila je to i predstavnica Agencije za sigurnost hrane BiH prof.dr Nihada Ahmetović.Sistem stalnog monitoringa hrane u BiH na evropskom je nivou a njegova efikasnost mogla se vidjeti i nakon prošlogodišnjih majskih poplava, kada nije zabilježen porast crijevnih i zaraznih bolesti, te infekcija na pogođenim područjima. Izuzetno je značajno da svi u sistemu sigurnosti hrane, od nadležnih institucija, subjekata u poslovanju sa hranom, pa do potrošača, pravilno postupaju sa hranom kako bi se rizik za zdravlje potrošača sveo na najmanju moguću mjeru,poručio je dr Smajil Durmišević ispred Kantonalnog Zavoda za javno zdravstvo Zenica.Agencija za sigurnost hrane BiH u saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima redovno prati i informiše javnost o svim rizicima porijeklom iz hrane,što pokazuje da je svijest o neophodnosti zdrave hrane podignuta na veći nivo.Kada je u pitanju kvalitet hrane,preko 95 posto propisa usklađeno je sa propisima Evropske Unije,ali da bi naša zemlja nesmetano mogla vršiti izvoz hrane neophodno je da se usklade pravni i zakonski propisi uz aktivniji angažman entitetskih i nadležnih ministarstva,ocjenjuju u Agenciji za sigurnost hrane BiH.   (N.A.)

 

seminar hrana c seminar hrana b

Share