Pripreme za praktičnu primjenu Zakona o JPP

VD  Gradonačelnika Zenice, mr. Selver Keleštura danas je u sjedištu Gradske uprave  održao inicijalni sastanak sa  predstavnicima javnih preduzeća, javnih ustanova i  razvojne agencije “Zeda”,   na kome se razgovaralo o aktivnostima na primjeni Zakona o javno-privatnom partnerstvu.
Cilj  sastanka bio je identificiranje  mogućih projekata, odnosno definiranje  strateških pravaca  u oblasti javno-privatnog partnerstva  u svjetlu  odredaba Zakona.
Gradonačelnik je  prisutne upoznao s novim  normativno-regulativnim okvirom  za razvoj  javno-privatnog partnerstva i perspektivama  za realizaciju  projekata  i osnaživanje  javnih komunalnih djelatnosti.Ovom prilikom pomenuo je tri uspješna projekta koji su realizovani u Zenici,  a funkcionišu na principima  javno-privatnog partnerstva. ( ALBA Zenica d.o.o, “Komgrad -Ze” i Nogometni trenig centar na Crkvičkom  brdu).
Direktor Javnog preduzeća za upravljanje sportskim objektima, Feđa Jovanović istakao je Papirnu, Akva park,  žičaru i uređenje skijaških staza na Smetovima,  kao potencijalne projekte koji bi mogli biti predmet javno-privatnog partnerstva.
Svoje ideje i potencijalne projekte najavili  su i direktori: JP Zenicatrans-prevoz  putnika Zenica, JP Gradsko groblje Zenica, JP “Grijanje” Zenica,  te JU Apoteka “Zdravlje” Zenica.
Zaključeno je da se do druge polovine septembra identificiraju   potencijalni projekti kojim bi bile otvorene nove razvojne  perspektive  u javnom sektoru i otvorena nova radna mjesta, a koji će biti osnov za  izradu godišnjieg, odnosno trogodišnjeg plana potencijalnih projekata JPP-a i definiranja  javnih politika.Ovo je prva faza  i početak za praktičnu primjenu  Zakona o javno-privatnom partnerstvu nakon koje će uslijediti niz drugih propisanih aktivnosti.   (zenica.ba)

Share